افزایش 10درصدی درآمد نسبت به سال قبل ، بودجه شهرداری تهران کاملاً انقباضی است

به گزارش سفر به آنتالیا، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران از افزایش 652 درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری تهران خبر داد.

افزایش 10درصدی درآمد نسبت به سال قبل ، بودجه شهرداری تهران کاملاً انقباضی است

به گزارش سفر به آنتالیا به نقل از شهرنوشت، سید حسن رسولی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران، با اعلام این خبر گفت: ردیف های بازپرداخت بدهی ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می دهد. این رشد حاکی است مدیریت شهری علی رغم برخورداری از تنگناهای شدید مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد.

وی در ارائه گزارش درباره حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران مرداد و شهریور و شش ماهه نخست سال 98، اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 3 هزار و 138 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، که در این دو ماه توانسته مبلغ یک هزار 961 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد با 38 درصد عدم تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دو ماه یک هزار و 836 میلیارد تومان آن معادل 94 درصد نقد و 6 درصد یک میلیارد و 249 ریال آن غیرنقد است. آن قسمت از درآمدها و منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته منابع غیرنقد است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه از کل درآمد نقدی وصولی دو ماه 44 درصد آن یعنی 804 میلیارد تومان پایدار و 56 درصد آن یعنی یک هزار و 32 میلیارد تومان ناپایدار است، تاکید کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد هزینه ای دو ماهه تا سقف 2 هزار و 888 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته است. با اعلام مبلغ دو هزار و 140 میلیارد تومان هزینه ثبت شده در این دو ماه معادل 74 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ 94 درصد بصورت پرداخت نقدی و 6 درصد هزینه غیرنقدی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 9 هزار و 414 میلیارد تومان اقدام کند. شهرداری طی این دوره شش ماهه توانسته مبلغ 7 هزار و 690 میلیارد تومان معادل 82 درصد درآمد تحصیل کند. بنابراین طی شش ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و 723 میلیارد تومان معادل 18 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی گفت: از کل درآمد شش ماهه مبلغ 6 هزار و 129 میلیارد تومان آن معادل 80 درصد نقد و 20 درصد آن یک هزار و 560 میلیارد تومان غیرنقد است. از کل درآمد نقدی وصولی 35 درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه ای شش دوازدهم نیز اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 8 هزار و 662 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 6 هزار و 485 میلیارد تومان یعنی 75 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است که از این مبلغ 98 درصد به صورت پرداخت های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره هزینه های جاری شش دوازدهم نیز گفت: بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی 89 درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب 6 ماهه داشته است همچنین در سرفصل حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل این عملکرد 101 درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد 206 درصد و در سرفصل تسویه بدهی ها (سایر مطالبات) عملکرد 652 درصد محقق شده است.

رسولی در جداول مقایسه شش دوازدهم درآمد سال 97 و 98 نیز اعلام کرد: در بخش درآمد شاهد تحقق 72 درصدی در سال 97 این تحقق درآمد 82 درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران در مقایسه شش دوازدهم سال 98 و 97 در بخش هزینه، گفت: ثبت هزینه در شش ماهه سال گذشته 17 درصد و داری از جاری 75 درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران اظهار کرد: میزان درآمد شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10 درصد یعنی از 72 درصد به 82 درصد افزایش یافته است. البته کسری درآمدی 18 درصدی علامت نگران کننده ای است. مضافاً که رقم بودجه 18 هزار و 828 میلیارد تومانی کاملاً انقباضی است. حتی در صورت تحقق کامل از حیث قدرت خرید یک سوم بودجه سال 95 قدرت خرید دارد.

وی ادامه داد: ثبت هزینه ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 17 درصد بوده است، طی 6 ماهه اخیر این شاخص به 75 درصد افزایش یافته است. رشد 58 درصدی این نمایه نشانی از اهتمام شهرداری نسبت به ثبت به موقع هزینه ها در دفاتر مالی است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه 20 درصد درآمدها از جنس غیرنقد و 80 درصد آن نقدی است، اعلام کرد: این موضوع علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع دارایی ها است. در عین حال گواه آن است که عملاً بودجه غیرنقد که یک سوم کل است فقط 20درصد تحقق یافته است.

وی خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقای شهردار آیا بناست این قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند. نمی خواهید با اعمال مدیریت موثرتر این مشکل را برطرف کنید؟ وظیفه من هشدار دادن است که متناوباً انجام داده و می دهم. سال گذشته این رقم 10 درصد بوده سال جاری به 2 درصد تنزل پیدا کرده است.

خزانه دار شورای شهر ادامه داد: هزینه جاری حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 101 درصد است. این شاخص نشان دهنده دو نکته است اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع بینانه نبوده است و دوم صرفه جویی لازم صورت نگرفته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف های بازپرداخت بدهی ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می دهد، اظهار کرد: این رشد حاکی است مدیریت شهری علیرغم تنگناهای شدید مالی، نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه ای 66 درصد و سهم تملک سرمایه ای و تملک مالی به میزان 34 درصد مصارف در 6 ماهه اول سال جاری را نشان می دهد. همچنین 18 درصد عدم تحقق درآمدهای نیمه اول سال در شرایطی است که بطور متوسط هزینه ها نسبت به ارقام پیش بینی شده بودجه 98 با 42 درصد رشد روبرو است. این نسبت ها عدم تعادل منابع و مصارف را به وضوح نشان می دهد.

رسولی تاکید کرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری را با رقم 150 هزار میلیارد تومان برای 5 سال (1398- 1402) در شورای شهر تصویب کرده ایم. 42هزار و 500 میلیارد این رقم وفق ماده 2 برنامه سوم صرفاً می بایست صرف مسائل کلیدی شهر شامل توسعه زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، کاهش آلودگی هوا، برقراری توازن منطقه ای از حیث سرانه های خدمات شهری، صیانت از باغات، احیاء بافت های ناکارآمد شهری، و حفظ بناهای فرهنگی و سلامت و اجتماعی شود. یک ریال از این منبع طی 5 سال برنامه سوم و سال جاری که اولین سال آن است نباید صرف امور جاری شود.

وی گفت: بر این اساس، ارائه اصلاح بودجه سال 98 برای تحقق اهداف برنامه به همراه شناسایی و خلق منابع نوین درآمدی از یکسو و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه، واقع بینانه و بزرگ از سوی دیگر برای شورا و شهرداری ضروری است. تقاضا می کنم در دو سال باقیمانده مشترکاً برای افزایش درآمدها بویژه پایدار، و کاهش هزینه ها از طریق کوچک سازی پیکره شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه شجاعانه تغییر رویکرد داده و مسئولانه و راهبردی تصمیم بگیریم. در غیر این صورت مدیریت پایتخت زمین گیر خواهد شد.

به گفته خزانه دار شورای شهر، جبران عقب ماندگی 18 درصدی درآمدها در 6 ماهه دوم سال و افزایش سقف کل بودجه سال جاری به حد یک پنجم منابع و مصارف برنامه 5 ساله سوم یعنی 30 هزار میلیارد تومان، کاری بزرگ و در راستای تامین مصالح شهر و شهروندان هر چند سخت است ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکانپذیر است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 12 آذر 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: antalyanet65.ir شناسه مطلب: 486

به "افزایش 10درصدی درآمد نسبت به سال قبل ، بودجه شهرداری تهران کاملاً انقباضی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 10درصدی درآمد نسبت به سال قبل ، بودجه شهرداری تهران کاملاً انقباضی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید