فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر آغاز میشود

به گزارش سفر به آنتالیا، فهرست کاملی از نام یا اسم دختر با حرف ر. از ریشه های فارسی، کردی، عربی، فرانسوی و... به همراه معنی اسم. پیشنهاد خبرنگاران برای اسم دختر با ر شامل رویا، روژان، روناک و رها است.

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر آغاز میشود

خبرنگاران | سرویس مادر و کودک - نامگذاری یکی از عظیمترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و... از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ر شروع می شوند را جمع آوری نموده ایم.

پیشنهاد خبرنگاران برای اسم دختر با ر

رایا - رزا - رسپینا - رستا - روشنک - رومینا - رونیکا - رها - رایان - رویا - روژان - روناک

فهرست موضوعی:

  • اسامی فارسی
  • اسامی عربی
  • اسم دختر ترکی با ر
  • اسم دختر کردی با ر

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا می توانید با توجه به حرف مد نظر (حرفی که نام دخترانه با آن شروع می گردد) روی حروف جدول زیر کلیک نمایید.

الفآبپتثج
چحخدذرز
ژسشصضطظ
عغفقکگل
منوهی

اسامی فارسی

رابو

معنی: نام گلی از گلهای بهاری

رابیا

معنی: مشهور، نامدار

راتا

معنی: نام فرشته ای است

رادا

معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد، بانوی جوانمرد و بخشنده

راددخت

معنی: دختر بخشنده یا خردمند

رادنوش

معنی: (پسرانه و دخترانه) مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)

راز

معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می گردد، سِر

رازان

معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

رازک

معنی: گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است

رافونه

معنی: پونه

رام افزا

معنی: افزون کننده آرامش

رام افزون

معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

رام بانو

معنی: بانوی آرام یا بانوی شاد

رامدخت

معنی: دختر آرام

رامش

معنی: شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه

رامشین

معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

رامک

معنی: رام، اهلی، آرامش دهنده

رامونا

معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل

رامی

معنی: رام + (پسوند نسبت)، منسوب به رام

رامینا

معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.

رامینه

معنی: رامین

راوش

معنی: (اسم دخترانه و پسرانه) مصحف زاوش، نام خبرنگاران مشتری، زئوس خدای عظیم

راویز

معنی: خارشتر

راویس

معنی: صاحب جاه و جلال

رایکا

معنی: محبوب، مطلوب

رایومند

معنی: دارنده فروغ و شکوه

رخ افروز

معنی: روشن کننده چهره، شادی آور

رخسار

معنی: چهره، صورت، گونه

رخساره

معنی: چهره، صورت، گونه

رخسانا

معنی: مانند رخ، مانند رو؛ (به مجاز) زیبارو

رخسانه

معنی:رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)، رخسانا

رخشا

معنی: رخشان، درخشان

رَخشان

معنی: درخشان

رَخشنده

معنی: درخشنده؛ (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

ردیمه

معنی: نام زن کمبوجیه و دختر هوتن

رَسابانو

معنی: بانوی برگزیده و بلند بالا

رَسادخت

معنی: دختر برگزیده و بلند بالا

رَسپینا

معنی: فصل پاییز

رَستا

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رُکسان

معنی: روشنک، رکسانا

روبیتا

معنی: بی نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.

رودابه

معنی: دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

روزا

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روسانا

معنی: مانند روی و چهره

روشا

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

روشان

معنی: روشن

روشن

معنی دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) مطلع با بصیرت، بینا، شاد، خوشحال، درستکار، معتمد

روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا

روشندخت

معنی: دختر تابنده و شاد؛ (به مجاز) زیبارو

روشنک

معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.

رُومینا

معنی: زدوده و صیقل نموده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه نموده

رُونیا

معنی: آن که چهره اش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل

رونیکا

معنی: روی زیبا، زیباروی

رَها

معنی: (دخترانه و پسرانه) معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

اسم دختر ترکی با ر

راشدا

معنی: نیکوکار، درستکار، عادل، به درستی توصیه شده

ریحان

معنی: نام گیاهی است.

رضان

معنی: زنی روشن و درخشان

روشن

معنی: روشتی و درخشانی

روکسلانا

معنی: کسی که از منطقه روتریا آمده است.

رانا

معنی: برکت و زیبایی

رابیا

معنی: مشهور و الهی

رایسو

معنی: مومن

اسم دختر با ر (عربی)

رابعه

معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.

راحل

معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)

راحله

معنی: مؤنث راحل

راحمه

معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده

راشده

معنی: هدایت شده، از گمراهی درآمده.

راضیه

معنی: پسندیده، خوش، شاد، از القاب فاطمه زهرا(س)

راغده

معنی: (مؤنث راغد)، راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است، راغده به معنی زنی که زندگانی

رأفت

معنی: نرم خوئی، مهربانی، شفقت

راویه

معنی: بسیار روایت کننده، راوی

رازقی

معنی: گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس

رافعه

معنی: مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

راوک

معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز

رایان

(پسرانه ودخترانه) معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش

رایحه

معنی: بوی خوش

رباب

معنی: نام سازی است، ابرهای سفید

ربابه

معنی: نام سازی است

ربیعه

معنی: مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

رحمه

معنی: نام همسر ایوب(ع)

رحیمه

معنی: مؤنث رحیم، مهربان

رخامین

معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رَشیده

معنی:مؤنث رشید

رضوانه

معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو

رضیه

معنی: مونث رضی

رعنا

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

رفعت

معنی: (به مجاز) فزونی مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رفیعه

معنی: مؤنث رفیع

رقیه

معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)

رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام خبرنگاران ایست و یکی از دو خبرنگاران ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.

رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال

روحا

معنی: منسوب به جان و روان

روح افزا

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه ای در موسیقی ایرانی

روح انگیز

معنی: روح افزا

روحبخش

معنی: روح افزا

رویا

معنی: رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد.

ریما

معنی: انتها روز تا تاریکی؛ مجازا به معنای زیبا - آهو

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریحانه

معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).

اسم دختر کردی با ر

راژان

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روژا

معنی: روزها، آفتاب

روژان

معنی: روزها

روژدا

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار

معنی: روزگار

روژین

معنی: منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا

معنی: منسوب به روز

روناک

معنی: روشن، تابناک

اسامی فرانسوی

راشل

معنی: راحیل

رُز

معنی: گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای متفاوت

رُزیتا

معنی: مانند رُز و رُزا

رُزی

معنی: منسوب به رُز

رُزا

معنی: رز

اسامی یونانی

رانا

معنی: مصحف رایای انار

رُکسانا

معنی: شکل یونانی رکسان، روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.

اسامی آشوری

رامینا

معنی: بالا، بلند قامت

رامیلا

معنی: (دخترانه و پسرانه) خدای عظیم

رامسینا

معنی: نام یکی از خدایان آشور

اسامی عبری

راحیل

معنی: نام یک فرشته، بی گناه، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)

رایا

معنی: اسم دخترانه و پسرانه به معنی آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه

منبع: setare.com
انتشار: 30 دی 1399 بروزرسانی: 30 دی 1399 گردآورنده: antalyanet65.ir شناسه مطلب: 1407

به "فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر آغاز میشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر آغاز میشود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید