وزنه برداری

سامان رضی در وزنه برداری مدال نقره گرفت

به گزارش خبرنگاران به اینچئون، سامان رضی توانست با بالای سربردن وزنه 208 کیلوگرمی بعد از وزنه بردار اماراتی به مقام دوم برسد و یک مدال نقره دیگر برای تیم ایران به ارمغان اورد.

24 مهر 1398

وزنه برداری قهرمانی دنیا، برگزاری نخستین تمرین تیم ملی وزنه برداری در عشق آباد

نخستین تمرین تیم ملی وزنه برداری ایران برای شرکت در مسابقات جهانی 2018 امروز در عشق آباد برگزار گردید.

25 اسفند 1397