10 جمله طلایی که همه کارآفرین ها باید یاد بگیرند

به گزارش سفر به آنتالیا، در ادامه با ده عبارت معجزه آسایی آشنا خواهیم شد که کارآفرینان تحولگرا برای برقراری ارتباط عمیقتر با کارمندانشان استفاده می نمایند.

10 جمله طلایی که همه کارآفرین ها باید یاد بگیرند

به گزارش خبرنگاران از خبرنگاران، راهبری فقط به معنی داشتن قدرت نیست؛ بلکه مهم چگونگی استفاده از این قدرت و اختیار است. همانگونه که استفاده از عبارت های نامناسب میتواند شما را از جهت پیروزیت و پیشرفت دور کند، انتخاب عبارات و کلمات مناسب میتواند اعتماد به نفس، توانمندی و هوش احساسی که همگی ابزار های ضروری رسیدن به پیروزیت هستند را تقویت کند.

راهبران تحولگرا همواره به فکر نتیجه کار هستند، اما از طرف دیگر به خوبی میدانند برای رسیدن به نتیجه دلخواهشان باید کارکنان باانگیزه و متعهدی در کسب و کارشان داشته باشند. به همین دلیل تمرکز اولشان را بر ساختن اعتماد، رشد توانمندیها، افزایش درک، انتقال دانش و ارزشگذاری بر افراد مؤثر کسب و کارشان معطوف مینمایند.

در ادامه با ده عبارت معجزه آسایی آشنا خواهیم شد که کارآفرینان تحولگرا برای برقراری ارتباط عمیقتر با کارمندانشان استفاده مینمایند. اگر به دنبال ایجاد فضایی پویا و کارمندانی با انگیزه و مشتاق برای پیشرفت در محیط کسب و کارتان هستید، از استفاده از این عبارت ها در کارتان غافل نشوید:

1- به یاریت احتیاج دارم!

بسیاری از کارآفرینان و راهبران کسبوکار ها درخواست یاری را نشانه ضعف میدانند. اما دوره این طرز فکر به سرانجام رسیده است و باید این ذهنیت به درستی در کارآفرینان اصلاح گردد. زیرا به عقیده کارشناسان درخواست یاری از بهترین نشانه های قدرت راهبری و هدایت است. درخواست یاری به مراتب بیشتر از این که بخواهید تظاهر کنید که هیچوقت به یاری احتیاج ندارید در نشاندادن اعتماد به نفس و توانمندیتان مؤثر است.

این که کوشش کنید نشان دهید همه چیز را خودتان میدانید موجب میگردد که اطرافیان تان احساس نمایند میخواهید نقابی بر تمام ضعف ها و کمبودهایتان بزنید و خودتان را بینقص نشان دهید. این در حالی است که اگر در مواقع لزوم از هدایت، نصیحت یا تجربه سایر اعضای تیم کاریتان بهره ببرید، از احترام و اعتماد بیشتری برخوردار میشوید. زیرا با این کار کارمندان تان احساس مینمایند برایشان احترام قائل هستید و به مشارکت شان در امور اهمیت میدهید. درخواست یاری، شما را به کارآفرینی پیشرو و تحولگرا تبدیل میکند، زیرا با این کار نورافکن ها را از روی خودتان بر میدارید و اجازه میدهید افراد دیگری که در کسب و کارتان دخیل هستند به زیبایی بدرخشند.

از سوی دیگر گاهی درخواست یاری این فرصت را فراهم میکند که توانمندی های فکری کارکنان تان تحریک شده و عصاره خلاقیت شان به جریان بیفتد. وقتی از افرادی که هدایتشان میکنید و از شما پیروی مینمایند، تقاضای همفکری و یاری کنید در حقیقت راهبران دیگری را در کنار خود پرورش خواهید داد. یادتان باشد هدایتگر کسب وکار الزاماً باهوشترین فرد مجموعه نیست، بلکه کسی است که بتواند فضای رشد و بالندگی را برای دیگران فراهم کند تا بتوانند حداکثر توانمندیهایشان را بروز دهند. راهبران تحولگرا همواره به دنبال پرورش راهبران جدید هستند؛ بنابراین به عنوان کارآفرین باید خود را موظف بدانید این فضای رشد را برای کارکنانتان فراهم کنید.

2-چطور میتوانم یاریت کنم؟

همواره حواستان باشد که در مواقع لزوم چنین سئوالاتی را بپرسید. بهعنوان راهبر یا مسؤول مجموع های نباید توقع داشته باشید که در جای خودتان بنشینید و کارمندان هر زمان که احتیاج به یاریی داشتند، خودشان به شما مراجعه نمایند. شما موظفید نشان دهید همواره برای یاری آماده اید و این موضوع را به خوبی جا بیندازید که اگر کسی نتواند از عهده کاری بدون یاری دریافت از دیگران بربیاید، در نگاه شما فردی ضعیف و غیر مستعد نخواهد بود. اگر این فضا را در کسب و کارتان ایجاد نکنید، دو پیغامد مهم به دنبال خواهد داشت:

اول این که: کارکنان تان حتی در شرایطی که احتیاج به یاری و هدایت مستقیم تان باشد، از ترس خوردن برچسب ناکارآمدی به شما مراجعه نخواهند کرد.

دوم این که: یادگیری مداوم و همیاری و انتقال دانش از مهمترین ویژگی های کسب و کار های امروزی است. اگر نخواهید شرایط این یادگیری ضمن کار را برای کارمندان تان فراهم کنید خیلی زود کسب و کارتان راکد و یکنواخت خواهد شد که این با ماهیت شدیدا رقابتی کسب و کار های امروزی در تضاد است.

از این رو اگر میخواهید راهبری امروزی و تحولگرا باشید باید همواره آماده باشید تا در زمان مناسب به کارمندان تان پیشنهاد یاری دهید و نفر اول برای ایجاد محیط یادگیری باشید. همچنین در کسب و کارتان پاداشی برای افرادی که طلب یاری مینمایند یا حاضر به یاری کردن میشوند در نظر بگیرید تا این موضوع به فرهنگ فضای کسب و کارتان تبدیل گردد.

3- این موضوع را درک میکنم:

زمانی که در حال تبادل نظر با فرد یا افرادی هستید و در ادامه صحبت ها از عبارت من درک میکنم که ... (جای خالی را با هر موضوعی که در تبادل نظر مطرح شده است پر کنید) بهره ببرید، در حقیقت نشان دادهاید که به صحبت ها گوش نموده اید و پیغام مورد نظر را دریافت نموده اید. این عبارت به این معناست که احتیاج، احساس یا خواسته طرف مقابل را مشروع و به حق میدانید و از سوی دیگر از یکی از بهترین روش های برقراری ارتباط راهبران امروزی و تحولگرا استفاده نمودهاید. به این ترتیب اعضای تیم کاریتان احساس مینمایند که شنیده شدهاند و به مشکالتشان بها داده شده است. حتی اگر تصمیمی که در نهایت میگیرید، مخالف میلشان باشد، باز هم به دلیل این که احساس شنیده شدن دارند، راحت تر آن را خواهند پذیرفت.

4 -برای عملکردت در مورد ... ارزش قائلم:

اگر نگوییم همه، دست کم بیشتر ما دوست داریم مورد احترام باشیم؛ بنابراین اگر دوست دارید ارزش و احترام بیشتری نزد کارمندان تان داشته باشید بدانید باید برای آن ها متقابال ارزش و احترام قائل شوید. راهبران امروزی میدانند به منظور ارزش قائل شدن برای افراد، صرفا زبان بازی کارایی نخواهد داشت؛ با این وجود نمیتوان از جادوی کلمات نیز غافل شد.

از این عبارت زمانی که رفتار، تصمیم یا طرز فکری تحت تأثیر قرارتان میدهد بهره ببرید؛ ولو اینکه با آن موافق و همسو نیز نباشید. این روش مناسبی است که بخواهید به اعضای گروه نشان دهید چه مواردی در صدر اولویت های تان واقع شده است. به این ترتیب آن ها نیز با افکار و اولویت های فکری شما آشنا خواهند شد و به نوعی تمرکز و تالششان را روی مواردی معطوف خواهند کرد که همراستا با ارزش های کسب و کار شما خواهد بود.

5 -مطمئنم میتوانی:

اگر از آن دست مدیرانی هستید که بیش از حد کارکنان تان را زیر نظر دارد و دوست دارید همه کار ها با نظارت مستقیم خودتان انجام گردد، خودتان را مجبور کنید دستکم هفته ای یک بار از این عبارت در کلمات تان بهره ببرید. از مهمترین و کلیدیترین وظایف شما به عنوان راهبر مجموعه این است نشان دهید کار کارمندان و وجودشان برای مجموعه حیاتی است. سعی کنید شرایطی به وجود بیاورید که همانطور که دوست دارید کارکنان تان ارزش وجود شما و یاری های شما را درک نموده و احساس نمایند شما نیز متقابلاً برای آن ها و توانمندیهایشان ارزش قائل هستید.

کارمندان دوست دارند از توانایی ها و استعدادهایشان استفاده گردد و نقش مؤثری در پیشبرد و دستیابی به اهداف ایفاء نمایند. برای دستیابی به این خواسته به فضایی برای بروز خالقیت، آنالیز گزینه ها و پیاده سازی بازی هایی که میتواند منجر به دستیابی به خواسته ها و ارزش های مجموعه گردد، احتیاج خواهند داشت. روشن و شفاف به کارمندان بگویید برنامه های اصلی شرکت چیست و نتیجه نهایی مورد انتظار چه خواهد بود؛ سپس از صحنه خارج شوید و به آن ها فرصت بدهید کار را پیش ببرند و بدرخشند! زمانی که کارمندان احساس نمایند شما رویشان حساب میکنید و به آن ها اعتماد دارید، احساس تعلق خاطر بیشتری به مجموعه خواهند داشت و کوشششان برای دستیابی به اهداف مضاعف خواهد شد.

6 -شما درست میگویید:

قرار نیست راهبر یا مدیر مجموعه همواره راه چاره همه مسائل را بداند. در محیط کارتان فضایی به وجود بیاورید که کارکنان آزادانه و با حفظ احترام متقابل بتوانند درخصوص موضوعات گوناگون با شما یا دیگر همکارانشان مناظره نمایند. زمانی که اعضای تیم بتوانند به راحتی نظرشان را بدون واهمه درخصوص مسائل مختلف مطرح نمایند یا حتی آزادانه مخالفتشان را درباره بعضی تصمیم گیری ها ابراز نمایند، یکپارچگی بیشتری در تیم حاکم خواهد شد. با پذیرفتن اشتباهتان و اذعان به درست بودن نظر فرد دیگر، شجاعت و قدرت خود را به عنوان راهبر مجموعه نشان دهید.

حتی اگر در این راه بعضی از نقاط ضعفتان نیز تعیین گردد، هیچ اشکالی نخواهد داشت. این جهت در نهایت به ایجاد همبستگی بیشتر منجر خواهد شد. این روش نیز شیوه دیگری برای نشان دادن این موضوع است که به اعضای تیم کاریتان احتیاج دارید. کارکنانتان شما را به عنوان راهبری قدرتمند خواهند شناخت و از این که بهراحتی میتوانند افکار و ایده هایشان را مطرح نمایند احساس بهتری خواهند داشت.

7 -شما چطور فکر میکنی؟

همانطور که گفته شد، قرار نیست به عنوان راهبر یا هدایتگر کسب و کار، راه چاره همه چیز را بدانید. حتی شاید جالب باشد بدانید که بسیاری از کارآفرینان پیروز حتی اگر راه چاره موضوعی را بدانند هیچوقت همان ابتدا آن را بیان نمی نمایند؛ بلکه فرصت میدهند تا اعضای تیم کاریشان با مشکل درگیر شده و ایده ها و راه چاره های جدیدی در ذهنشان پرورش دهند.

زمانی که از کارمندانتان بپرسید چه فکری می نمایند یا چطور راه چاره مسئله ای را در دست می گیرند، به پرورش خلاقیت و نوآوری و مهارت تصمیم گیری های در شرایط مهم در کل مجموعه یاری خواهید کرد. به این ترتیب همچنان توانسته اید به پرورش راهبران جدید و توانمند و ایجاد فضایی پر اعتماد یاری شایانی کنید.

8 -من مشتاقم که...:

بسیاری از مدیران ناوارد فکر می نمایند برای ایجاد هر تغییری احتیاجی نیست کارکنانشان را در جریان قرار دهند. زیرا خودشان صالح دانسته اند تغییر را در جهت کاری ایجاد نمایند. اما این کمال اشتباه است. قرار نیست کارکنانتان حدس بزنند شما چه خواهید کرد! در هر زمانی که ایده جدیدی دریافت کردید به صورت شفاف به اعضای تیم کاریتان بگویید که مشتاق هستید تغییر را در جهت کاری اعمال کنید.

از سوی دیگر دریافت ایده های جدید میتواند وجوه جدیدی از کسب و کار را پیش رویتان باز کند. در نتیجه اشتیاق خود را برای آنالیز پیشنهاد ها و ایده های جدید ابراز کنید. شما میتوانید به سادگی با گفتن من مشتاقم که... (جای خالی را با هر موردی که مشتاق هستید آنالیز یا امتحان کنید، پر کنید) نشان دهید برای آنالیز روش های جدید، فرآیند های تازه و راه چاره های جایگزین کاملاً پذیرا هستید. با استفاده از این عبارت در موقعیت مناسب این پیغام را به کارکنانتان میدهید که راهبری اهل تغییر هستید و فقط حرفش را نمیزنید.

9-سپاسگزارم بابت...:

شاید به نظرتان این جمله خیلی عادی به نظر برسد. اما بسیاری از افراد زمانی که تشکر هم مینمایند مستقیما اشاره نمینمایند بابت چه موضوعی از فرد مقابل قدردان هستند. بازخورد دادن زمانی که بهصورت جزئی و دقیق، در زمان مناسب عنوان گردد، اهمیت چند برابر خواهد داشت؛ بنابراین دقیقا در هنگام تشکر و ابراز قدردانی با گفتن جمله من بابت... از شما سپاسگزارم (جای خالی را با هر رفتار یا عملی که موجب برانگیختن حس قدردانیتان شده پر کنید) نشان دهید چه موردی مورد تقدیر بوده است.

در کنار دقیق بودن، زمان بیان تشکر هم بسیار مهم است. سعی کنید تا حد امکان در زودترین زمان ممکن نسبت به اتفاقی که موجب تشکرتان شده است، آن را ابراز کنید و در هنگام بیان تشکرتان به این موضوع نیز اشاره کنید که عمل یا رفتار اجرا شده چه تأثیری در فرایند کار مجموعه داشته و چقدر موجب بهبود اوضاع شده است.

10- ببخشید، اشتباه از من بود:

راهبری و مدیریت مانند سکه دو رو دارد. روی اول این است که راهبر باید همواره آماده پذیرش مسؤولیت شکست های کسب و کارش باشد. دوم این که راهبر باید حاضر باشد مسؤولیت و افتخار پیروزیت های کسب و کار را میان اعضای مجموعه تقسیم کند.

راهبران تحولگرا به خوبی میدانند اگر اشتباهی زیر نگاهشان رخ دهد، مسئولیتش کاملاً متوجه خودشان خواهد بود. البته باید در ادامه با دقت دلیل شکست و جزئیات آن را آنالیز کنید و بر حسب وظیفه افراد آن ها را در مورد عملکردشان مطلع کنید. اما در بدو وقوع اشتباه، باید بتوانید خود را مقصر دانسته و بابت اشتباه پیش آمده از اعضای تیم کاری عذرخواهی کنید

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 13 دی 1399 بروزرسانی: 13 دی 1399 گردآورنده: antalyanet65.ir شناسه مطلب: 1384

به "10 جمله طلایی که همه کارآفرین ها باید یاد بگیرند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "10 جمله طلایی که همه کارآفرین ها باید یاد بگیرند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید