ازدیاد نیرو؛ چالش بزرگ شهرداری تهران ، مازاد نیروی انسانی در شهرداری یک واقعیت است

به گزارش سفر به آنتالیا، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری با اعلام اینکه در تهران به ازای هر یک میلیون نفر 8 هزار نفر در شهرداری کار می نمایند به بحران نیرو در شهرداری پرداخت و گفت مازاد نیروی انسانی در شهرداری یک واقعیت است.

ازدیاد نیرو؛ چالش بزرگ شهرداری تهران ، مازاد نیروی انسانی در شهرداری یک واقعیت است

ابراهیم شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، در گفت وگو با ایسنا در تشریح روند ساماندهی نیروی انسانی در مجموعه شهرداری تهران گفت: در شهرداری تهران حضور نیروی انسانی در مقایسه با مأموریت های محوله و چارت سازمانی این مجموعه با یک ازدیاد روبرو هستیم روزی که در مدیریت شهری و شهرداری این مسئولیت را پذیرفتم اولین سوال شهردار وقت از من تعداد نیروی انسانی بود؛ متأسفانه به دلیل استخدام های متعدد در سال های انتهای شورای چهارم و مدیریت شهری گذشته و عدم ثبت سیستمی این استخدام ها آمار دقیقی از استخدام ها موجود نبود. بیش از یک ماه اطلاعات به شکل دستی جمع آوری و نهایتاً به رقم 68 هزار و 257 نفر رسیدیم این آمار در مقایسه با تعداد نیروی انسانی سایر شهرداری های جهان حقایقی را معین می نماید.

وی ادامه داد: در شهرداری شهر استانبول 40 هزار نفر مشغول به کار هستند که از این تعداد 13 هزار نفر در مناطق، 23 هزار نفر در سازمان ها و شرکت ها و چهار هزار نفر به صورت پاره وقت و ساعتی مشغول به کار هستند در مقایسه تعداد نیروهای انسانی شهرداری تهران با سایر شهرداری های داخل کشور نیز باید به این نکته توجه کنیم که به ازای هر یک میلیون نفر 6000 نفر نیروی انسانی در شهرداری های شهرهای کشور مشغول به کار هستند برای مثال در شهر مشهد با سه میلیون نفر جمعیت کارکنان شهرداری 18 هزار نفر هستند در اصفهان نیز که جمعیتی معادل 2.3 میلیون نفر دارد تعداد کارکنان شهرداری آن حدود 12 هزار نفر است.

وی تاکید نمود: این در شرایطی است که در شهر تهران با جمعیتی معادل هشت میلیون و 700 هزار نفر کارکنان شهرداری آن بیش از 68 هزار نفر هستند به این ترتیب به ازای هر یک میلیون نفر در شهر تهران حدود 8000 نفر نیروی انسانی مشغول به کار است لذا این موضوع یکی از چالش های ما در مجموعه شهرداری تهران قلمداد می گردد.

  • در بعضی پست های تخصصی شهرداری تهران با فقر نیرو روبرو هستیم

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در بعضی پست های تخصصی در مجموعه شهرداری تهران با فقر نیروی انسانی روبرو هستیم اضافه نمود: امروز در مجموعه شهرداری تهران در حوزه اقتصاد شهری احتیاج به نخبگان این حوزه داریم اما در مناطق و سازمان ها به میزان کافی از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط بهره مند نیستیم یعنی سیاست های جذب نیروی انسانی در مجموعه شهرداری تهران واضح و دقیق نبوده و متناسب با ساختار این مجموعه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی پرسنل شهرداری تهران در حال حاضر 41 سال است اضافه نمود: بی تردید نیروی مازاد در مجموعه شهرداری تهران یک واقعیت است و نمی توان آن را کتمان کرد؛ امروز با حجم زیادی از نیروی انسانی روبرو هستیم به شکلی که بعضاً در مناطق مشاهده می گردد افرادی نه جایی برای نشستن دارند و کاری هم برای انجام دادن، لذا چاره ای نداریم که چابک سازی و متناسب سازی نیروی انسانی را در دستور کار قرار دهیم.

26 هزار نفر پرسنل برای تنها 16 هزار پست سازمانی شهرداری تهران

وی در ادامه در تشریح روند ساماندهی نیروی انسانی و متناسب سازی نیروهای انسانی در مجموعه شهرداری تهران گفت: در حال حاضر در ستاد و مناطق شهرداری تهران تعداد 16 هزار پست سازمانی داریم و شهرداری در این دو حوزه با ازدیاد نیرو روبرو است اما در شرکت ها و سازمان ها عمدتاً ساختار دقیق و روشنی وجود ندارد و تعداد پست های سازمانی آنها احصا نشده است. با در نظر دریافت این موارد در ستاد و شرکت ها و مناطق با ازدیاد نیروی انسانی روبرو هستیم بی تردید با معین شدن ساختار شرکت ها و سازمان ها می توان نسبت به چابک سازی نیروی انسانی در آنها اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر شورای اسلامی شهر تهران مشغول تدوین اساسنامه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران است؛ قطعاً پس از این مرحله می توان تعداد پست ها و صندلی های این شرکت ها را معین کرد. در حال حاضر برای 16 هزار پست سازمانی که در ستادها و مناطق شهرداری تهران وجود دارد رقمی معادل 26 هزار وجود دارد که در حقیقت با ازدیاد 10 هزار نفری نیروها روبرو هستیم.

  • پیک های استخدامی شهرداری تهران در ارتباط معنادار با رویدادهای سیاسی کشور

وی ادامه داد: ما در شهرداری تهران با چند پیک استخدام روبرو هستیم نخست در سال 83 دیگری در سال 1392 و آخرین بار در سال 1396 با یک پیک استخدام روبرو هستیم. تحلیل این پیک ها با رویدادهای سیاسی کشور ارتباط معناداری دارد در حقیقت هر وقت یک رویداد سیاسی مثل انتخابات در کشور داشتیم سازمان مدیریت شهری رفتارهایی را از خود بروز داده به گونه ای که ظرفیت ها در جهت سیاسی بهره برداری شده است. در حالی که تغییر وضعیت استخدام ها تنها به صورت آزمون استخدامی می تواند انجام گردد اما در بعضی مواقع شاهد بوده ایم که این تغییر وضعیت ها به صورت درخواست و بدون آزمون اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در اوایل سال 1396 شاهد چند رویداد مهم منابع انسانی در مجموعه شهرداری تهران بوده ایم اضافه نمود: در ابتدای سال 1396 مجوز برگزاری آزمون استخدامی برای 5000 نفر و تغییر وضعیت آنها صادر شد و به طبع این مجوز آزمون استخدامی برگزار گردید و کسانی که قبلاً قرارداد داشتند در این آزمون شرکت کردند و ابتدا به صورت رسمی-آزمایشی و در مرحله بعد رسمی شدند.

وی ادامه داد: رویداد دیگر در این سال افرادی بودند که در سیستم های پیمانکاری مشغول کار بودند این افراد از تمام شرکت های پیمانکاری جمع شدند و در شرکت هادیان شهر متمرکز شدند و در عین حال بیش از 800 نفر جذب جدید که حتی یک روز سابقه حق بیمه نداشتند برای آنها بیمه رد شد.

وی در پاسخ به این سوال که روند تعدیل نیرو در مجموعه شهرداری تهران در آینده به چه صورت خواهد بود اضافه نمود: واقعیت این است که ما در این مجموعه تعدیل نیرو نداریم در حقیقت زمانی تعدیل نیرو معنا پیدا می نماید که فردی که قرارداد استخدامی دارد در حین کار عذر وی خواسته گردد اما زمانی که مدت قرارداد همکاری فی مابین دو طرف به اتمام می رسد طرفین برابر قوانین حق دارند در مورد ادامه همکاری خود تصمیم گیری نمایند. ما به غیر از افرادی که در کمیته های انضباطی آرای اخراج برای آنها صادر شده است احد دیگری را که قرارداد داشته باشد عذرش را نخواسته ایم.

در مورد ادامه همکاری پس از اتمام زمان قرارداد نیز بر اساس سوابق آدم ها و امتیازاتی که بر اساس بعضی شاخص ها به آنها می دهیم؛ اگر امتیاز فرد پایین تر از 60 باشد از ادامه همکاری وی صرف نظر می کنیم. شاخص های کسب امتیاز شامل مواردی نظیر رعایت قوانین سازمانی، رعایت اخلاق و… می گردد.

وی با اشاره به اینکه دو سوم نیروهای شهرداری تهران در قالب قرارداد با شرکت ها و سازمان ها به صورت قراردادی هستند و در انتها هر سال قرارداد آنها به اتمام می رسد اضافه نمود: تمدید قرارداد این افراد با توجه به ارزیابی عملکرد آنها و اعلام احتیاج مجموعه شهرداری تهران خواهد بود. بی تردید سیاست خروج راهنمایی شده و جذب برگزیده در مجموعه شهرداری تهران است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 22 خرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: antalyanet65.ir شناسه مطلب: 145

به "ازدیاد نیرو؛ چالش بزرگ شهرداری تهران ، مازاد نیروی انسانی در شهرداری یک واقعیت است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ازدیاد نیرو؛ چالش بزرگ شهرداری تهران ، مازاد نیروی انسانی در شهرداری یک واقعیت است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید